10 tips bij het versturen van een persbericht

Een persbericht versturen en de boodschap om niet in landelijke media gedistribueerd krijgen is de droom van iedere ondernemer. Om deze publiciteit te realiseren dient een persbericht aan enkele basisregels te voldoen. Deze basisregels, een standaardformat voor persberichten en 10 tips bij het versturen van een persbericht worden behandeld in dit artikel.

Basisregels bij het versturen van een persbericht

Een persbericht is geen commercial. Het doel mag wel publiciteit genereren in landelijke media zijn. Tegelijkertijd is er geen journalist die een reclameartikel plaatst. Lees de krant maar eens na. Verplaats je derhalve in de schoenen van de journalist en beschrijf een nieuwswaardig bericht dat de lezers van het bericht willen lezen. Tip: houd afstand en zorg ervoor dat je objectief blijft.

Standaardformat voor persberichten

Ieder goed persbericht heeft een standaardformat. Hanteer onderstaand format:

Persbericht
Datum
Kop (titel)
Onderkop (ondertitel)
Inleiding (lead)
Kern (met tussenkoppen)
Slot

Noot voor de redactie
Contactgegevens
Bijlagen

10 tips bij het versturen van een persbericht

  1. Een persbericht is geen commercial. Verspreid een nieuwswaardig bericht dat lezers willen lezen of gebruik een advertentiekanaal. Breng het nieuwswaardige bericht door afstand te houden en objectief te zijn.
  2. Wie is de lezer van het medium dat je benadert? Schrijf overeenkomstig van wat deze lezer gewend is te lezen en beoordeel of de lezer überhaupt geïnteresseerd is in jouw bericht.
  3. Zorg voor een opvallende titel (de kop). Een journalist (en de lezer) leest de titel als eerste. Als de titel niet nieuwswaardig en pakkend is, is de kans klein dat de journalist aan de rest van het artikel toekomt.
  4. Na de titel volgt de inleidende paragraaf (de lead). In de inleidende paragraaf geef je een korte inleiding van jouw nieuwswaardige bericht. De inleiding is zelfstandig leesbaar (als je enkel de inleidende paragraaf leest, weet je waar het bericht over gaat). Je beantwoordt wanneer iets is gebeurd of gaat gebeuren, waarom en hoe.
  5. Gebruik het standaardformat voor persberichten.. Ieder (goed) persbericht heeft dezelfde structuur. Verwerk de 5 w’s: wie, wat, waar, wanneer en waarom. 500 woorden is het maximum.
  6. Vermijd het gebruik van vaktaal. Voor jou misschien prima leesbaar, maar voor Mien met een bloemetjesjurk uit Assen niet. De enige uitzondering is als je een specifiek vakblad benadert waar enige voorkennis verwacht mag worden.
  7. Hulpwerkwoorden komen niet voor in een goed persbericht. Denk aan zullen, worden en kunnen. Veelgebruikt in spreektaal, niet in persberichten.
  8. Denk aan de spelling en grammatica. Laat iemand anders jouw bericht controleren.
  9. Bij het verzenden van een persbericht via e-mail, plaats je de tekst van het volledige persbericht in zowel het e-mailbericht als in de bijlage. Beeldmateriaal voeg je als bijlage toe of je gebruikt een link naar een cloudapplicatie waar de journalist beeldmaterieel kan vinden.
  10. Een glimlach doet wonderen.

Meer weten over het versturen van een persbericht?

Neem contact met ons op!