Customer Lifetime Value (CLV)

Adverteren kost geld en levert (althans dat is de bedoeling) klanten op. Wanneer de netto contante waarde van wat het oplevert meer bedraagt dan wat het kost heeft adverteren zin. Een mooi begrip dat hierbij past is de Customer Lifetime Value (CLV).

Customer Lifetime Value

De CLV is de netto contante waarde van wat een klant een bedrijf oplevert. Een klant levert meestal voor meerdere jaren omzet. Als de kasstromen die deze klant oplevert contant worden gemaakt (dus de kasstromen over alle toekomstige jaren uitgedrukt in waarde van vandaag) dan levert dit de ratio CLV op.

Advertentiekosten

De kosten van een advertentie dienen meestal direct bij plaatsing van de advertentie betaald te worden.

Alleen adverteren wanneer de advertentiekosten kleiner zijn dan de CLV

Om de reden dat advertentiekosten direct bij plaatsing van de advertentie betaald moeten worden is het relevant de CLV te berekenen.

De CLV geeft aan welke opbrengst een bedrijf per klant heeft. Door het aantal CLV dat een advertentie oplevert af te spiegelen met de kosten van de advertentie ontstaat data die vertelt of de advertentie waarde creëert, waardeneutraal is of waarde vernietigt.

Data

Met de data welke advertenties waarde creëren, waardeneutraal zijn of waarde vernietigen ontstaat relevante managementinformatie over welke advertenties te herhalen en welke te stoppen. Vynk helpt haar klanten hierbij.

Meer weten over customer lifetime value?

Neem contact met ons op!