Meer verkopen door affiliate marketing?

Affiliate marketing is een marketingmethode waarbij de adverteerder enkel betaalt als de affiliate een vooraf gedefinieerd doel als een sale of een lead realiseert.

De affiliate plaatst bijvoorbeeld een banner of een tekstlink op een website. De link die hieraan gekoppeld is registreert een eventuele sale of lead van de bezoeker op de website van de adverteerder. Periodiek vergoedt de adverteerder – al dan niet via een affiliatenetwerk dat als tussenpersoon fungeert – de affiliate voor de geleverde sales of leads.

Adverteerders en affiliates delen het risico: de affiliate krijgt een hogere vergoeding, maar enkel wanneer de adverteerder een sale of een lead realiseert. 

Welke partijen zijn er betrokken bij affiliate marketing?

  • Adverteerder – De adverteerder initieert een affiliateprogramma waarbij affiliates zich kunnen aanmelden om tegen vergoeding sales of leads voor de adverteerder te genereren. De adverteerder bepaalt de regels. Zo kunnen er criteria zijn waaraan de affiliate dient te voldoen voordat de adverteerder de affiliate accepteert (bijvoorbeeld geen websites van affiliates gericht op kinderen voor adverteerders van alcoholische drank).
  • Affiliatenetwerk – Een affiliatenetwerk fungeert als tussenpersoon tussen adverteerder en affiliate. Een affiliatenetwerk onderhoudt bijvoorbeeld de software waarmee de adverteerder sales of leads kan registreren en promotiemateriaal ter beschikking kan stellen, zorgt voor een rapportagetool voor zowel adverteerder als affiliate, houdt grip op de te autoriseren sales en leads van affiliates door adverteerders en verzorgt de facturatie naar de adverteerder en de creditfacturen naar de affiliate.
  • Affiliate – Affiliates bezitten websites die ze willen laten renderen. Om dit te doen nemen ze deel aan een affiliateprogramma en sturen ze relevante bezoekers naar de site van de adverteerder. Telkens wanneer de bezoeker een vooraf afgesproken actie (bijvoorbeeld een sale of een lead) uitvoert, krijgt de affiliate betaald.
  • Bezoekers – Bezoekers bezoeken de sites van de affiliates, klikken op een affiliatelink en voeren een actie uit – bijvoorbeeld het kopen van een product of het invoeren van een terugbelformulier – waarmee de affiliate betaald krijgt.

 

Wanneer is affiliate marketing interessant?

Affiliate marketing is voornamelijk interessant voor het genereren van verkopen of leads. Het zijn verkopen of leads waarvoor op basis van historische data marges bekend zijn. Wanneer de affiliate verkopen of leads (bijvoorbeeld het invullen van een terugbelformulier voor een offerte voor een schilder) genereert voor een vergoeding die lager is dan de marge die de adverteerder realiseert, ontstaat een win-winsituatie waarbij alle deelnemende partijen waarde creëren met de deal.

Meer weten over meer verkopen door affiliate marketing?

Meer weten over meer verkopen door affiliate marketing? Neem contact met ons op!